HJO Diensten - innovatie door luisteren -

Missie:

De missie van HJO Diensten is het creëren van duidelijkheid met betrekking tot technische zaken. Onze missie leunt sterk op het goed kunnen luisteren, hierdoor kunnen we signalen in de markt herkennen en op waarde schatten. Door tussen de ogenschijnlijk verschillende signalen verbanden te ontdekken en te begrijpen, kunnen we ze in brainstormsessies laten ontwikkelen tot denkrichtingen, waar de markt vervolgens daadwerkelijk profijt van heeft.

Visie:

Veel technische informatie is beschikbaar, echter niet iedereen heeft het dagelijks nodig. De visie van HJO Diensten is om technische informatie begrijpbaar, duidelijk en eenvoudig weer te geven, zodat installaties vanaf de aanleg goed worden ingebouwd in gebouwen. Dit alles om kosten voor het uitzoekwerk en kosten voor het herstelwerk te beperken.

Deskundigheid:

De deskundigheid van HJO Diensten bestaat uit het goed luisteren naar anderen om vervolgens signalen te kunnen begrijpen en om deze in combinatie met technische kennis, om te kunnen zetten in een toegevoegde waarde voor de verschillende marktpartijen.